HUSK: Alle søstre som deltar på ettermøtet skal betale kr. 100,- for kaffe, kake, snitter og 3 årer. Årer koster kr 10,- pr stk 

Hver søster i komiteen bidrar med 1 kake og 2 gevinster (50 – 70 kr).   
Frivillige søstre smører snitter før møtet. Søstrene deler utgiftene på servietter, lys og kaffefløte.  

Oppgaver: Dekke til kaffe i forkant av møtet. Komiteen koker kaffe, tar imot betaling ved inngang via vipps 603602, selge årer, foreta trekking av lodd, informerer om innkommet beløp, rydder og vaske opp i etterkant. Kaffe, kaffekanner og hvit plastbøtte med navn står på benk og benyttes. UM ordner med innkjøp av kaffe.  

Ved middag i logen: Komiteens leder avtaler med øvrige medlemmer hva komiteen fritt velger de skal bidra med som dessert til middag. Dersom dessert og kaffe serveres ved taffelet, bidrar komiteen med rydding når taffelet er ferdig.  

Viktig; Leder for det aktuelle møtet er uthevet og avtaler med de andre. 
Passer ikke denne datoen for deg, er det ditt ansvar å bytte med en annen søster.  
Husk å gi beskjed til komiteens "leder" for det aktuelle møtet.  

 

VÅR 2024 

 

10.01.24 – Arb.møte 

Siw-Heidi Ringberg (95 91 66 80) 
Karin Nordheim- Andreassen (95993811) 
Berit Sofie Pettersen (90 50 24 49) 
Tove Dahl (99095830)                                          

24.01.24 - Venneaften 

Vigdis Eriksen (90 07 36 27) 
Marit Johanne Johansen (90 98 07 87)                                     
Mona Markussen (97112055) 
Linda Flaaten Stokkan (90939696) 

07.02.24 – Arb.møte 

Tove Hansen (91 72 46 61)   
Hilde Hårvik (98430238) 
Anne Blomstrand (97 34 83 90)                                              
Nina Lorentzen (47 29 48 59) 

21.02.24 – Grad 

 

Britt Eidissen – (99 10 30 78)  
Kari Ness Andreassen (48 03 30 19) 
Irene S. Arnesen (93284889) 
Torunn Hammervik (48 03 90 18) 

06.03.24 – Grad 

Venke Fagerli (91330458) 
Jorunn Kristensen (93881498) 
Kjærlaug A. Steinbakk (91 69 67 08)  
Lillian Aamot (95168891) 

22.03.24 – 25 års VeJu – Galla 

 

Oddrun A. Fagerland (90 96 31 52)  
Mai Britt Lindstrøm (90536337) 
Brita Ligaard (91676008) 
Ann Rita Rørvoll (90561470)                                         

17.04.24 – Innvielse 

Inger Svendsen (40 21 72 86) 
Liv Sølvi Forsaa (97128307) 
Grete Kaarby ( 91704051) 
Elsa Santocono (92 29 01 98)                                                    

15.05.24 – Arb.møte    

Vigdis Stenhaug (98 22 53 61) 
Marte Hardersen (41513987 
Kirsti B Nilsen (90923428) 
Liv Åse R Olsen (99109317) 

01.06.24 -3.06.24 Sommermøte/Nornan 

Eget opplegg