Møtet i logesalen ble ledet av DSS Sjur Bakken sammen med hans fungerende Storembetsmenn.

Under brodermåltidet var det taler av bror DSS Sjur Bakken, Fungerende OM Per Gunnar Gjermshus, veteran Johan Nersveen og takk for maten tale av fungerende Overmester i loge 122 Gyldenborg Arild Bråten.

Vår DSS hadde gode ord å gi til Johan, han takket spesielt for at han fikk æren av å tildele noe så sjeldent som en 50 års vet.juv. Med et lite tilbakeblikk så var DSS kun 11 år den 14.11.1973 da vår bror Johan ble innviet. Johan har hatt sin levevei innenfor undervisning. Den dagen han fylte 70 år så måtte han slutte som lærer på skolen, men han fortsatte da med undervisning av voksne og fremmedspråklige. I tillegg til sitt yrke har Johan spilt gitar og holdt orden på sin enebolig. Han har vært en trofast medlem av logen og jeg takker ham for dette.

Fung.OM takket Johan for hva han har bidratt med for logen. Det å ha en 50 års veteran blant oss betyr mye. Her er det erfaring, gode råd og erfaringer å hente for oss som ikke har vært med så lenge. Det at V,K og S har stor betydning er viktig å ta med seg, det er noe Johan har bidratt med. Etter dette hadde Fung. OM et tilbakeblikk på hva som skjedde i 1973. Han avsluttet talen med å overrekke en blomst til vår nye 50 års veteran Johan.

Johan takket i sin tale for en flott seremoni, noe han alltid vil huske. Han takket sin avdøde fadder Andreas Solem som hadde fått ham inn i logen. Han mintes hvordan logehuset hadde sett ut den gang han ble innviet. Det var slettes ikke så god plass som i dag. Det var slettes ingen spøk å være i PN, da de måtte stille kl 1600 for å fyre med ved for å få opp en akseptabel temperatur før logemøtet. Det var mange dugnader den gang for å få logehuset i den stand som den er i dag. Han reflekterte også over hvor det hadde blitt av de 50 årene.

Takk for maten tale ble holdt av fung.OM fra loge 122 Gyldenborg Arild Bråten. Han berømmet kokken for nydelig mat og dessert. Videre takket han PN for ypperlig service under brodermåltidet.

Taffelet ble som vanlig avsluttet ved at logesangen for Castrum ble sunget av brødre og gjester.