Festningsgata 2, Kristiansand
Havnegaten 31, Farsund
Krabbehaugen, Mandal

 

 

 

 

Leiråret 2023

Leiren er et møtested for å bli kjent
med brødre fra hele distriktet.
Derved utvides vennskapskretsen og
utviklingsmulighetene, nye tanker
og erfaringer utveksles - alt til
Ordenens og patriarkenes beste.

Møt flittig!
Roger Haugli
Hovedpatriark

Loger i Distrikt 14 Vest-Agder:
Nr. 72 Eterna, Nr. 89 Skagerak, Nr. 103 Lister og Nr. 125 Ryvingen.