Endelig åpner vi dørene!

 

 

Høsten 2021 - Vår 2022

 

Overmester og embedskollegiet

ønsker alle søstre et godt logeår.

Med hilsen i 

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.

 

Grethe Marit Olsen

OM