Endelig åpner vi dørene!

Vi ønsker våre søstre velkommen på møtet den 07.10.20 kl 19:00.

 

Høsten 2020 - Vår 2021

 

Overmester og embedskollegiet

ønsker alle søstre en aktiv logehøst.

Med hilsen i 

vennskap, kjærlighet og sannhet.

 

Gerd-Anja Thomassen

OM