VIKTIG! 

På grunn av Covid-19, er all møtevirksomhet utsatt. 

Vi holder våre ordensmedlemmer fortløpende oppdatert. 

 

Høsten 2020 - Vår 2021

 

Overmester og embedskollegiet

ønsker alle søstre en aktiv logehøst.

Med hilsen i 

vennskap, kjærlighet og sannhet.

 

Gerd-Anja Thomassen

OM