På begynnelsen av 1980-tallet kjøpte logene i Alta en gammel fjøs på Fogdebakken --  og med dugnadsinnsats fra loge Hevreka og loge Svanen, fikk man innredet denne til et flott logelokale.

Noe motvillig ble dette logehuset  solgt, og logene bygget nytt på slutten av 1990-tallet med dugnadsinnsats fra søstre og brødre. En synlig og fin beliggenhet på toppen av Buktabakken, under Komsa.