Kjære søstre,

Overmester og embedskollegiet

ønsker søstrene

velkommen til møtene.

Møt så ofte du kan!

Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Grethe Marit Olsen
(
OM)

epost: r75om@oddfellow.no

Navnet "Hevreka" er gresk og betyr "Jeg har funnet det".

Loge nr 75 har sine møter i Ordenshuset 1. og 3. onsdag i måneden.

 

 

 

08.06.1985
75