Kjære søstre,

Overmester og embedskollegiet ønsker søstrene velkommen til
høstens  møter.

Møt så ofte du kan !

Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Gerd-Anja Thomassen
(
OM)

epost: gerdanjat@gmail.com

Navnet "Hevreka" er gresk og betyr "Jeg har funnet det".

Loge nr. 75 har sine møter i Ordenshuset 1. og 3. onsdag i måneden.

 

 

 

08.06.1985
75