VIKTIG MELDING!!

Gode brødre i 61 Terje Vigen.

 

På overmesters befaling er all møtevirksomhet utsatt på ubestemt tid grunnet corona situasjonen. Informasjon om gjennoptaging av møtevirksomhet vil komme når det blir aktuelt.

vær vennlig å videreformiddle denne informasjonen til alle brødre.

 

Ta godt vare på deg selv og andre i denne utfordrene tiden.

Med broderlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Osmund Taraldlien

Herold.