Logeåret 2024

Gode brødre

Snøen etter en merkbar vinter er snart en saga blott, men vi kan så vidt ane tegn til vår. Vi får håpe det symboliserer lysere tider på så mange plan i en urolig tid.

I loge 61 Terje Vigen har vi siden i høst fått tre nye brødre, og vi håper på tilskudd fortsatt i vårterminen. Fremmøte på de siste møtene har vært svært god! Det er motiverende å se utover en logesal med brødre i alle rekkene.

Og, ikke minst stemningen ved taffelet. Alltid god mat, høylytt prat, og mulighet for gevinst. Bror UM har et godt tak på brodermåltidet.

Med oppfordring om fortsatt godt fremmøte, ønsker jeg alle brødre en god og solrik vår. 

Arnt Øyvind Eikheim
Overmester