Gode brødre 

Logeåret 2020 er på mange måter et helt spesiell for oss alle. 

Situasjonen med Covid-19/Corona pandemien har satt samfunnet og logelivet på vent. 

Det er viktig at vi holder kontakten med de muligheter vi har via telefon og de digitale medier vi har til rådighet. Så er våres håp at vi kan møtes igjen til høsten under mere normale omstendigheter. 

Jeg ønsker alle brødre i loge 61 Terje Vigen et godt Logeår 2020, ta vare på hverandre og deres nærmeste.  

Med hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Rainer Alexander Domogalla OM 

Terjeskuta som følger Overmesterembete