Logeåret 2023

Overmester og  det nye embetskollegiet
ønsker alle medlemmer et riktig godt logeår.

 
Møt så ofte dere kan, og la oss i felleskap jobbe for at vår loge blomstrer


Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet


Arnt Øyvind Eikheim
Overmester

 

Terjeskuta som følger Overmesterembete