Logeåret 2021

På grunn av Corona-epidemien er alle fysiske logemøter og øvrig logeaktivitet i Rebekkaloge nr. 130 Dråpen avlyst inntil videre, men vi avholder våre møter på digitalt på Teams annenhver onsdag i ht. oppsatt møteplan.

«Snart kommer vår dag.»

Snart kommer dagen da vi kan gi hverandre de gode klemmene igjen.

Stå tett i tett på konsert og synge av full hals.

Samle alle generasjoner i familien til høytider og bursdager.

Og russen kan rulle igjen.

Snart kommer vår dag.

(Fra Statsministerens nyttårstale 2021)
 

Søster Overmester og embedskollegiet ønsker alle søstre i Loge nr.130 Dråpen et godt logeår. Møt så ofte dere kan, selv på Teams.

 

Med søsterlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Hege Røe
Overmester

        

For medlemmer

12
mai
Arbm.
2. N + V
18:30
Møtesal A
26
mai
Arbm.
Fd
18:30
Møtesal C
02
jun
Sommermøte
18:00
Til alle aktiviteter
Besøksadresse
Stortingsgata 28
Oslo
Rebekkadistrikt nr. 1 Oslo, Akershus og Kongsvinger
Postadresse
Stortingsgata 28
0161 Oslo

Kontaktpersoner

Hege Røe
Overmester
Torhild Margrethe Saue
Undermester
Ann-Christin Gibson
Sekretær