Søster Overmester og embetskollegiet ønsker alle søstre i Loge nr.130 Dråpen et godt logeår. Møt så ofte dere kan.

 

Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet                                   

Hege Røe
Overmester