Av og til tror vi at det vi gjør, ting vi bidrar til,
kun er en liten dråpe i havet,
Men havet hadde ikke eksistert
uten den første dråpen,
Dråpen er en gave.
Mange dråper gir oss hav, og havene
binder hele verden sammen,
vi er den første.
Der det er tørt og mangel på vann,
vil en liten dråpe gi et stort håp for de tørste.

Vi skal fokusere på det Odd Fellow Ordenen står for,
VENNSKAP, KJÆRLIGHET OG SANNHET
Vi skal gi av oss selv, være gavmilde, snille
og tenke på medmenneskelighet. 
Vi skal vise stor takhøyde, ta i mot nye medlemmer
med åpne armer og glede.
Vi skal komme på møter, være kreative
og både mentalt og fysisk være til stede. 

Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

30.08.2014