Dråpen

Vår loge 130 Dråpen

Oppdatert

Loge Dråpen møtes i logehuset i Stortingsgaten 28 annenhver onsdag kl 18.30

Vi er kvinner i alle aldre, fra ulike yrker og med ulik bakgrunn.

Felles for oss er at vi har et mål om å bli bedre medmennesker, mer menneskekjærlige som vil være til glede og nytte for oss selv, og for våre omgivelser.

Rebekkaloge nr 139 Dråpen ble stiftet 30 august 2014.
Den sosiale aktiviteten i logen har alltid vært stor.  De senere år har vanskeligstilte ungdommer i nærmiljøet, Redningsselskapet og Siriusprosjektet på Radiumhospitalet vært prioriterte områder.

Rebekkaloge nr 130 Dråpen har to vennskapsloger. Det er Rebekkaloge nr 18 Eldey på Island og Rebekkeloge nr. 46 Vilja i Finnland. . Vennskapsbånd over landegrensene og gjensidige og besøk står høyt på dagsorden i logene. 

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om Odd Fellow Ordenen og Rebekkaloge nr 130 Dråpen.

Med Søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet