Loge 22 Thomas Wildey i Oslo ønsker seg flere medlemmer. Vi er en aktiv og godt fungerende Loge med Brødre som trives i hverandres selskap. Vi er helt vanlige mennesker med variert yrkesbakgrunn, interesser og status. Dog har vi alle ett felles mål: Å bli et bedre medmenneske.

 

Odd Fellow Ordenen baserer sitt budskap på medmenneskelige verdier og søker å gi sine medlemmer gode etiske holdninger. Vårt mål er å møte alle mennesker med toleranse og vilje til forståelse. Nestekjærlighet, menneskeverd, rettferdighet, omsorg og medfølelse er begreper som står sentralt i Ordenen. Med andre ord - Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.

 

Grovt kan vi dele vårt arbeid i 3 deler.

- Selvutvikling

- Humanitært arbeid

- Bygging av sosialt nettverk

 

Logelivet er en spennende og utviklende reise i ditt eget liv, sammen med andre.

Du bestemmer selv hvor aktiv du vil være. Ingen møteplikt, men vi oppfordrer deg til å møte så ofte du kan. Vår Orden og våre ritualer er over 200 år gamle og gjennom våre logegrader tilegner du deg viktig kunnskap og innsikt. Viser du interesse for vårt arbeide så får du etter hvert anledning til å delta i ulike nevnder og verv.

 

Vi holder til i stamhuset vårt i Stortingsgaten 28 i Oslo.

Vi møtes på tirsdager fra kl 19.00 – ca 22.30 tre ganger i måneden.

 

For mer informasjon kan du gjerne sende en epost til vår Eks.Overmester som da vil ta kontakt med deg. Husk telefonnummeret ditt i mailen. of22eksom@oddfellow.no

 

Du kan også ringe direkte til Logens representanter som står oppført på kontaktlisten på vår Loges hjemmeside.