Foran fra venstre: Storrepresentant Elisabeth Thon, HM Kirsten Solberg, Eks HM Hege Radtke Johansen
Bak fra venstre: YP Ellen M. From, Skattmester Trine Granerud Hassel, Dep HM Jorunn Rommetveit Gloppen,
Fører Inger Bjørnstad, Sekretær Britt Nordli