Hovedpatriark og Embedskollegiet ønske alle Patriarker hjertelig velkommen

til leirslagninger våren 2023


Med patriarkalsk hilsen i

Tro, Håp og Barmhjertelighet

Knut Varnes

HP