Høst 2019 - Vinter/Vår 2020

HP Geir Hole ønsker alle Patriarker velkommen til høstens møter.

Alle møter avholdes 2dre mandagen i måneden, og håper å få se flest mulig.

Med parikalsk hilsen i

Tro, Håp og Barmhjertelighet

Geir Hole

HP