Embedskollegiet ønske alle patriarker et riktig godt nytt år 2022.

Leimøtet 10. Januar 2022 må dessverre avlyses på grunn av

pandemien og nåværende smittesiuasjon

Så håper vi at vi kan møtes til leirslagning som planlagt  den 14. februar   


Med parikalsk hilsen i

Tro, Håp og Barmhjertelighet

Knut Varnes

HP