Embedskollegiet ønske alle patriarker en riktig god sommer
Med parikalsk hilsen i

Tro, Håp og Barmhjertelighet

Knut Varnes

HP