Leir 5 Klippen har møte hver 2. mandag i måneden kl. 19.00 i Logehuset i Porsgrunn (Sverresgt. 9)

Påmelding til alle møter hvis du ønsker å delta på brodermåltidet. Dette gjøres til 1. HM: Arve Boger på tlf: 95 13 59 57 eller via E.post:  ofleir51hm@oddfellow.no

HP Freddy Klemetsen og hans kollegie håper flest mulig kommer og blir med på våre møter,

 

Vel møtt til et trivelig møte med Patriarker fra hele Telemark.