Leir 5 Klippen har møte hver 2. mandag i måneden kl. 19.00 i Logehuset i Porsgrunn (Sverresgt. 9)

Påmelding til alle møter hvis du ønsker å delta på brodermåltidet. dette gjøres til 1. HM Magnar Brekka på tlf. 913 34 031 eller via E.post ofleir51hm@oddfellow.no

HP Geir Hole og sitt kollegie håper flest mulig kommer og blir med på våre møter,

 

Vel møtt til et trivelig møte med Patriarker fra hele Telemark.