15. november i 1930 ble senere en merkedag for vår leir,da ble Broderforeningen Grenland stiftet i Sjømannsforeningens lokaler i Porsgrunn. Dette ikke minst på bakgrunn av våre loger i Telemark som var tidlig ute.

6. september 1958 ble Leir 5 Klippen installert i Ordens lokalene i Sverresgt, 9 og ble dermed en merkedag for vår lier. Navnevalget var ikke lett, det kom hele 11 navneforslag men som kjent ble alle enige om navnet Klippen som også fikk sitt nr. 5 i leirsammenheng.

Leieren ble instituert av Br. SS Harald Østreng med hans fungerende storembedsmenn.

Leierens første HP Ingvald Hellstrøm med hans embedskollegie Hadde nå en formidabel stykke arbeid foran seg, hvilket de gjorde med glans.

Vil også anbefale og lese leierens 60 års jubileumshefte som forteller om leieren fra start og frem til nå. Et hefte som ble laget av patriarkene Eks HP Ronald Cato Haaland og eks OM Nils Martin Nilsen.