Høst 2019 - Vinter/Vår 2020

Embedskollegiet ønsker alle brødre velkommen til et nytt Leirår!

 

I Tro, Håp og Barmhjertighet,

Kjell Våge

HP