Våren 2024
 

Embedskollegiet i Leir 7 Østfold ønsker alle Patriarker hjertlig velkommen til et nytt Leirår,
så da ses vi rundt leirbålet den 4. onsdag hver mnd., bortsett fra i mars, juni, juli.

 

Med Patriarkalsk hilsen i Tro, Håp og Barmhjertighet,

Helge Sagen

Hovedpatriark

Sisi oppdatert 22/10-23