Høst 2021 - Vår 2022

Embedskollegiet i Leir 7 Østfold ønsker alle Patriarker hjertlig velkommen til et nytt Leirår,
så da ses vi rundt leirbålet den 4. onsdag hver mnd., bortsett fra i juni, juli og desember.

 

Med hilsen i Tro, Håp og Barmhjertighet,

Arne Roger Glomdal

Hovedpatriark