Leiren består i dag av 6 loger:
Odd Fellow logene: 12 Kongssten, 45 Baune og 95 Isegran fra Fredrikstad
Odd Fellow logene: 18 Varna, 51 Folden og 138 Christian Frederik fra Moss


Leirens hovedsete er i Fredrikstad, men flere av årets leirslagninger legges til ordenshuset i Moss.
Vår Leir har et nært samarbeid med Leir nr. 23 Smaalenene og en vennskapsleir i Sverige, Lägeret 21 Västerled.
Det nye embeskollegiet for perioden 2023-2025 ønsker alle patriarker hjertelig velkommen til leirslagning.
Kollegiet vil legge til rette for at patriarkene skal trives i Leiren. Det gjelder både i det rituelle arbeidet og på ettermøtene.

Med patriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet

Helge Sagen
Hovedpatriark

Du kan se nærmere på den enkelte Odd Fellow loge i Fredrikstad og Moss, ved å klikke på lenkene under:

12 Kongssten - 18 Varna - 45 Baune - 51 Folden - 95 Isegran - 138 Christian Frederik