Høsten 2022

Det har som kjent vært en utfordrende tid siden mars 2020.

Det gjorde det ekstra godt å få oppleve de gode møtene med godt fremmøte som vi har hatt våren 2022.

La oss fortsette det gode arbeidet også denne høsten.


Bror Overmester og embedskollegiet
ønsker alle brødre en god
logesesong høsten 2022

Med broderlig hilsen
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Bjørn Berthung Jr.
OM