Våren 2023

Det har som kjent vært en utfordrende tid siden landet stengte ned 12. mars 2020.

Da gjorde det ekstra godt å få oppleve de gode møtene med godt fremmøte som vi hadde våren 2022.

La oss fortsette det gode arbeidet og ta hverdagen tilbake også denne våren.


Bror Overmester og embedskollegiet
ønsker alle brødre en god
logesesong våren 2023

Med broderlig hilsen
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Bjørn Berthung Jr.
OM

 

Foran fra venstre: DSS Leif-Gunnar Hansen, OM Bjørn Berthung, Eks.OM Rolf Bendiksen og Storrepr. Stig Roar Olsen.
Bak fra venstre: CM Idar J. Brendmo, Sekr. Steinar Pedersen, Skm. Arnold Pedersen, UM Åge Thobiassen og Kap. Terje Øyen Thomsen