Vinteren og våren 2024

Det har som kjent vært en utfordrende tid siden landet stengte ned 12. mars 2020.

Da gjorde det ekstra godt å få oppleve de gode møtene med godt fremmøte som vi hadde våren og høsten 2022 og ikke minst vårterminen 2023.

Loge 60 Hans Egede har kommet seg relativt godt gjennom pandemien og i tiden etterpå har vi sakte men sikkert fått opp fremmøteprosenten. Mange har bidratt godt til å løfte møtene og ikke minst ettermøtene. Det har gjort det lett for andre å bidra til de gode møtene bare ved å komme og være tilstede. Vi har også rekruttert flere nye brødre til vår loge og demed til vår orden.

Nå er vi i gang med høsten og Loge 60 Hans Egede startet høstterminen med Embedsmannsinstallasjon tirsdag 12. september. Dermed er det et helt nytt kollegie som tar fatt på en spennende høst og vinter.


Bror Overmester og embedskollegiet
ønsker alle brødre en riktig fin vinter.

Med broderlig hilsen
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Åge Thobiassen
OM

 

Foran fra venstre: Eks.OM Bjørn Berthung,UM Harald Berg, OM Åge Thobiassen, Storrepr. Rolf Bendiksen og Sekr. Knut Wegner
Bak fra venstre: Kap: Eirik Inge Markussen, Skm. Svein Helstrøm og CM Idar J. Brendmo