Våren 2022

Det har vært en utfordrende tid siden mars 2020.

Det gjør det ekstra godt å få oppleve de gode møtene med godt fremmøte.

La oss fortsette det gode arbeidet.


Bror Overmester og embedskollegiet
ønsker alle brødre en god
logesesong våren 2022

Med broderlig hilsen
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Bjørn Berthung Jr.
OM