Den første Odd Fellow Loge som ble instituert i Nord-Norge er Loge nr. 13 Malm i Narvik. Instituert 18/6 1923.

Det var meningen at det skulle institueres loge i Harstad samtidig, men dette måtte utestå til 27/6 1926 da Loge nr. 14 Polarlys ble instituert.

Polarlys har vært en bærende kraft som moderloge for Odd Fellow Ordenens utbredelse i Nord-Norge.

Polarlys har vært moderloge for den første Odd Fellow loge i Tromsø, den første i Finnmark, den første i Bodø, i Vesterålen, i Lødingen og for vekst i Harstad. 14 Polarlys hjalp til da loge nr. 13 Malm hadde problemer med å komme i gang etter krigen og var aktiv medspiller da det ble dannet loge i Svolvær og på Finnsnes.

Polarlys er også vår moderloge og den

4/7 1959 ble Loge nr. 60 Hans Egede instituert som loge nr. 60 i Norge og den andre loge i Harstad

 

Hans Egede er moderloge til: Loge157 Vågsfjord, Harstad som ble instituert i 2016
 

Vinter/Vår 2024

Bror Overmester og embedskollegiet
ønsker alle brødre en god
logesesong høsten 2024

Med broderlig hilsen
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Åge Thobiasen
OM

 

04.07.1959
9