Våren 2020

 Bror Overmester og embedskollegiet
           ønsker alle brødre en god
            logesesong våren 2020
               Med broderlig hilsen i
    Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

          Rolf F. Bendiksen
                        OM