Leiråret 2020

Hovedmatriark og embedskollegiet
ønsker alle matriarker et flott leirår.
Med matriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet

Sissel Frøseth Hanssen          

HM