Leiråret 2023 - 2025

Hovedmatriark og embedskollegiet
ønsker alle matriarker et flott leirår.
Med matriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet

Merethe Forshaug       

HM