Leiråret 2021-2023

Hovedmatriark og embedskollegiet
ønsker alle matriarker et flott leirår.
Med matriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet

Inger Johanne Svendsen       

HM