Møtene holdes vekselsvis i Narvik og Harstad etter en møteplan og det settes opp buss fra den byen som ikke har møtet på den bestemte datoen. Møtene holdes fortrinnsvis den 3. lørdagen i månedene januar, februar, mars, april, mai, september, oktober og november kl. 15.00 i ordenshuset i Harstad eller Narvik. 

Det er godt og givende samhold mellom matriarkene i de to byene og møtene blir derfor svært hyggelige.