Høsten 2022

Etter full åpning ønskes nå

alle logens medlemmer hjertelig velkommen

til logemøtene!

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet,

Thor Håkon Nordahl

OM