Loge 90 Vesterhav

holder sine møter på onsdager, annenhver onsdag, kl 1930.

Overmester og Kollegiet ønsker alle brødre velkommen til en givende og hyggelig høsttermin. 

Med hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Torgeir Alne

Overmester