Vår/Høst 2021

Covid-19 pandemien setter en stopper for logemøter inntil

regjeringen gir tillatelse til 15 eller flere

personer i samme lokale samtidig.

Vi vil da prøve å gjennomføre gradspasseringer og veteranjuveler.

 

Overmester og embedskollegiet
ønsker alle brødre alt godt så lenge

pandemien "regjerer".

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet,

Karl Magnus Kirkhus

OM