Loge 90 Vesterhav holder alle sine møte på onsdager kl 1930. Overmester og Kollegiet ønsker alle brødre velkommen til en givende og hyggelig vårtermin. Kontakt gjerne en venn og ta vedkommende med på vår venneaften onsdag 25. januar.

Med hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Thor Håkon Nordahl

Overmester