Vår/Høst 2020

Overmester og embedskollegiet
ønsker alle brødre et godt logeår.

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet,

Karl Magnus Kirkhus

OM