Åpne for alle

07
nov
M
0 M Allehelgensøndag kl. 18.00 (Ans. 90 Vesterhav)
18:00
09
jan
Juletrefest
Juletrefest for barn i Haug. Kl. 16.00 Alle (Ans. 13 Ruth
16:00