Våren 2024

Jeg ønsker alle gode brødre velkommen til møtene dette vår-semesteret.

Kollegiet håper at vårsemesteret blir travelt og givende for alle. Et aktivt møteprogram ligger klart, og jeg håper at dere møter når dere kan. Et godt oppmøte styrker Logen.

Det er bl.a. satt opp to veteranjuvel-utdelinger og flere passeringer, samt innvielse. Så vi får en aktiv vår. Før vi avslutter med hyggelig sommertur med følge, den 31. mai.

 

Det er altså mye kjekt å se frem til. Vel møtt, hver og en av dere!

 

Med broderlig hilsen,

Svein Tore Ohm-Bjelland
Overmester

 

 

 

Embedskollegiet 2023 - 2025 er:

Storrep. Odd Randulf Grinde
Eks. OM Anders Tjøsvold
OM Svein Tore Ohm-Bjelland
UM Øyvind Michaelsen
Sekr. Christoffer Håland
Skm. Knut Lier
Kap. Jan Kåre Jørgensaen
CM Haakon Soland
Herold Haakon Soland
Insp. Odd Sigmund Sveen

 

Ønsker du informasjon om logen vår, eller vurderer medlemskap, kontakt Overmester Svein Tore Ohm-Bjelland på telefon 970 70 941, eller noen andre av losjebrødre.