Våren 2020

 

Overmester og embedskollegiet ønsker alle brødre velkommen til et nytt semester.

Vi håper at flest mulig av brødrene møter opp på møtekveldene, vi trenger dere alle.

Møt så ofte du kan, et godt frammøte øker trivselen og samholdet blandt brødrene.

 

Med broderlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

 

Anders Tjøsvold

OM