Våren 2022

 

Jeg ønsker alle brødre velkommen til vår-semesteret 2022.

Vi kan dessverre ikke starte opp ordinær møtevirksomhet helt enda. Covid-19 legger begrensninger på hva vi kan gjøre sammen. Vi venter alle med glede på lysere tider og et mer normalt og åpent samfunn. -Om forhåpentligvis ikke så lenge.

 

Broderlig hilsen
I vennskap, kjærlighet og sannhet,

 

Anders Tjøsvold

Overmester