Høsten 2020

 

Overmester og embedskollegiet ønsker alle brødre velkommen til et nytt semester.

-Et semester som vil bli preget av Covid-19 tilpassede logekvelder.

Nøyaktig hva høsten vil bringe, vet vi ikke. Men vi vil tilstrebe å gjennomføre logekveldene på så trygg og smittevennlig måte som mulig, ihht Storlogens retningslinjer og anbefalinger.

Vi møter fremdeles så ofte vi kan, med full forståelse for de som av smittehensyn eller andre grunner er forhindret fra å møte. 

Med ønske om en fin høst for alle brødre,

 

Med broderlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

 

Anders Tjøsvold

OM