Våren 2021

 

Overmester og embedskollegiet ønsker alle brødre velkommen til et nytt semester.

 

-Et semester som igjen vil bli preget av Covid-19.

 

Møteprogrammet er nå publisert. Vi starter ikke med møtekvelder før Storlogen og den lokale smittesituasjonen tilsier det. Så nøyaktig hva våren vil bringe, vet vi ikke.

 

Med ønske om en fin vår for alle brødre,

 

Med broderlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

 

Anders Tjøsvold

OM