Logen har i dag 39 brødre i alder fra 24 til 88 år. Vi møtes annenhver torsdag i partallsuker, i det flotte ordenshuset vårt midt i Haugesund sentrum.

Våre møter preges av en særs vennlig atmosfære til utbredelse av ordenens tradisjonelle grunnsetninger som er vennskap, kjærlighet og sannhet. Losjebrødre fra andre losjer er alltid hjertelig velkommen på besøk, og vi er selvfølgelig åpne for nye medlemmer. Følg instruksjonene på forsiden, eller kontakt en losjebror for mer informasjon om dette.

 

Begynnelsen

Haugesund og Haugalandet er en virkelig gammel bastion for Odd Fellow ordenen i Norge. Logearbeid har i over hundre år vært ett av byens særpreg.

Allerede 31. oktober 1919 ble loge nr. 8 Harald Haarfagre instituert i Haugesund.

Så fulgte:
Loge nr. 41 Skaulen i Sauda i 1953
Loge nr. 49 Hardanger i Odda i 1956
Loge nr. 52 Catena i Haugesund i 1957
Loge nr. 90 Vesterhav i Haugesund i 1975
Loge nr. 112 Høyevarde i Kopervik i 1986.


Som det siste Odd Fellow skuddet ble loge nr. 148 Tonjer instituert 8. mai 2004.

Den første Rebekkaloge kom den 25. mai 1953. Det var loge nr. 13 Ruth

Så fulgte:
Loge nr. 55 Margrethe i Odda i 1978
Loge nr. 68 Linnea i Sauda i 1983
Loge nr. 69 Athene i Haugesund i 1984
Loge nr. 96 Fabriola i Kopervik i 1996

 

Broderforeningen Tonjer

DSS Steinar Jansen reiste på et møte 12. juni 2002 spørsmålet om å starte ny loge i Haugesund. Brødre fra flere loger deltok, og det ble besluttet å arbeide for start av broderforening, som opptakt til etablering av ny loge. Loge nr. 90 Vesterhav påtok seg oppgaven som moderloge.

Med Stor Sire Harald Thoens godkjenning ble Broderforeningen Tonjer stiftet den 9. september 2002. Dette skjedde ved en høytidlighet i Ordenshuset i Haugesund under ledelse av DSS Arne Grasdal. Broderforeningen hadde sitt siste møte den 19. april 2004, og hadde da hatt 17 møter.

Allerede fra starten har det vært lagt vekt på å skape et godt sosialt miljø med godt tilrettelagte brodermåltider og velvalgte programmer. 13. februar 2004 sendte broderforeningen søknad til Storlogen om etablering av Loge Tonjer, noe som ble godkjent 16. mars samme år. Det ble besluttet å instituere den nye logen 8. mai 2004. Ved institueringen hadde Loge Tonjer 31 medlemmer. Tre nye ordensbrødre ble i mars 2004 opptatt i andre loger for overgang til Loge Tonjer. De øvrige 28 er blitt med ved overgang fra andre loger: 13 brødre fra Loge Vesterhav, 9 brødre fra Loge Høyevarde, 4 brødre fra Loge Harald Haarfagre og 2 brødre fra Loge Catena.
 

 

Derfor Tonjer

Tonjer fyr ble anlagt i 1846 for å trygge innseilingen til Haugesund nordfra, og har siden vært et kjent landemerke for sjøfarende. Når Tonjer er valgt som navn på logen, er dette på tilsvarende vis ut fra et ønske om å være veiviser for ordensbrødrene i arbeidet for vennskap, kjærlighet og sannhet. Tonjer fyr vises og i logens segl.

Navnet Tonjer stammer trolig fra det gammelnorske ordet tunga. I betydningen landtunge eller smalt stykke land. Tonjer fyr ligger ut mot det værharde havstykket Slettå, i den nordlige innseilingen til den travle skipsleden gjennom Karmsundet til Haugesund havn. Selve fyrbygningen ble fredet i 1998, og eies i dag av Haugalandmuseene.