Vi har leirslagning 2. tirsdag i måneden.

Det er påmelding til alle leirslagningene, som alle åpner i Troens grad.

På vegne av Leir nr. 26 Jarlsberg ønsker Hovedmatriark og embedskollegiet alle matriarker et flott leirår!

Med Matriarkalsk hilsen i

Tro, Håp og Barmhjertighet

Heidi Ruud-Johansen

HM