September 2021

Velkommen til nytt leir-år.


Med matriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet

Anne Sjuls Fjeld
Hovedmatriark