Juni 2021

Kjære matriarker,  

Min tid som Hovedmatriark er snart over, og jeg vil få rette en stor takke til alle embedsmenn – valgte som utnevnte – og alle matriarkene for en fin men noe annerledes periode. Forhåpentligvis vil leirslagningene gå som planlagt til høsten. Jeg ønsker dere alle en strålende sommer!

             

 

Med matriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet

Heidi Ruud-Johansen
Hovedmatriark