Kjære matriarker!

Med bakgrunn i den foreliggende smittesituasjonen har Stor Sire i samråd med Storlogens valgte embedsmenn, besluttet at vi inntil videre utsetter åpning for vanlig møtevirksomhet.

Kollegiet har derfor bestemt, basert på denne anbefalingen, at alle leirslagninger i høst utgår – noe vi synes er utrolig trist, men fornuftig.

Men la oss håpe at nyåret byr på nye muligheter for oss alle.

Jeg ønsker dere en fin høst!

Med matriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet

Heidi Ruud-Johansen
Hovedmatriark