September 2023

Velkommen til nytt leir-år.


Med matriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet

Hanne Hartmark Jensen
Hovedmatriark