Jarlsberg

For medlemmer

14
feb
Galla
19:00
14
mar
Arbm.
1.N Vandreleir. Kort antrekk. Temakveld.
19:00
11
apr
2.N Møte med Leir nr. 6 Tunsberg. Galla
19:00
09
mai
Arbm.
V Sommermøte m/besøk. Kort antrekk
19:00
12
sep
El
Galla
19:00