Rebekkaleir nr. 26 Jarlsberg ble instituert 14. januar 2014.

Navnet Jarlsberg er et gammelt historisk navn.  

Det ble første gang brukt i et offentlig dokument i 1680 og betegnet da grevskapet Jarlsberg.  
Grevskapet Jarlsberg strakte seg fra Drammen i nord til Tassebekk i Stokke i sør.

De fire Rebekkalogene som nå danner grunnlaget for den nye Rebekkaleiren,
hører alle geografisk sett til i det gamle grevskapet. 

Det er derfor med respekt og ærbødighet vi ønsker å bringe det gamle navnet videre
til nye slekter.

 

03.02.2020