Høst 2020 - Vinter/Vår 2021

Overmester og embedskollegiet ønsker alle søstre et godt logeår.

Med søsterlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Vibeke Røtvold Jørgensen
OM