Overmester og embedskollegiet ønsker alle

søstre et godt logeår.

 

Med søsterlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Vibeke Røvold Jørgensen
OM