Vi i vår loge ønsker oss flere nye brødre, og ber derfor lesere som kunne tenke seg mer informasjon om oss, å ta kontakt.

Under fanen  "Loge info".  Der er det litt mer informasjon å lese, men ta gjerne kontakt med oss.  Du finner kontakt personer på denne siden.

                                                                                                                         

Bra utført!  RS Odd Fellow III vel i havn.

Kjære Brødre!
Som nyinnsatt OM ønsker jeg alle våre brødre velkommen til våre møter.  Slik at vi sammen
kan oppleve gode sammenkomster utover høsten.  Spesielt brødre vi ikke har sett på en stund
ville vært fint å se igjen.

Følg også med på vår oppdaterte møtekalender.

                           

                              Med broderlig hilsen i
             Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

                  Thor Magne Malmquist

                                OM

Etisk post - her -

Her leser du siste utgave av Lyskasteren - her -

Br. Odvar Schrøder gir ut bok: Treschowene Larvik - og menneskene før dem  - her -

Bestll boka på tlf.911 18 908 eller e-mail adr.: odvarsc@online.no