Logeåret 2022

Overmester og Embedskollegiet

ønsker logebrødrene et godt nytt logeår.

Med hilsen 

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Lasse Sandø

OM

 Arne Talseth 

UM

Tlf. 957 50 889

Odd Fellow Loge nr. 114 Tord Folesson

Terminliste høst 2022/vår 2023

 

Møtedag:                                       2. hver onsdag kl 19.00. (oddetalls uker)

Møtested:                                      Halsanveien 2, Levanger

Logens postadresse:                     Postboks 27, 7601 Levanger

Kontingentinnbetaling:                4212.03.94961

HØST 2022            

23.11.2022         O ≡ +

07.12.2022         O Arbm.

09.12.2022         Julemøte med følge. NB! Fredag.

 

VÅR 2023                                      

04.01.2023         O Arbm. med Etisk post

10.01.2023         O Nyttårsloge. F□ med □76 Stiklestad, □58 Gudrun og □129 St Brictiva. Arr. □58 Gudrun. NB! Tirsdag.

18.01.2023         O Arbm. XX med regnskap, budsjett og rapporter fra nevnder.

01.02.2023         O - +

15.02.2023         O Arbm. Venneaften. N XX         

01.03.2023         O 40 års Ve.Ju. Galla. (Asbjørn N. Fossum) Felles med □76 Stiklestad. Arr. □114 Tord Folesson.

08.03.2023         O 50 års Ve.Ju. Galla. (Ole Martin Dalen) Felles med □76 Stiklestad. Arr. □76 Stiklestad

29.03.2023         O+ Galla. N XX  

12.04.2023         O 50 års Ve.Ju. Galla. (Hans Paul Hansen) Felles med □ 76 Stiklestad. Arr. □114 Tord Folesson.

26.04.2023         O Klba. Felles med □111 Olav Tryggvason. Arr. □114 Tord Folesson.

10.05.2023         O Arbm. NV XX 

17.05.2023         Kaffetreff Halsanveien 2. Felles med □76 Stiklestad, □58 Gudrun og □129 St Brictiva.

Arr. □76 Stiklestad.

03.06.2023         Sommermøte med følge. NB! Lørdag.       

 

HØST 2023                                    

30.08.2023         O Arbm. med Instruksjon.

13.09.2023         O EI.

                                          

                                                                                     Mobil                  E-post

Storrepr              Einar Bjørnaas                               97 78 92 35              of114storrepr@oddfellow.no

EksOM                Tom Koivu                                      91 64 84 94              of114eksom@oddfellow.no

OM                      Lasse Sandø                                   95 70 69 74              of114om@oddfellow.no

UM                      Arne Talseth                                  95 75 08 89              of114um@oddfellow.no

Sekr.                    Hallgeir Solli                                   97 71 77 89              of114sekr@oddfellow.no