Logeåret 2023/2024

Overmester og Embedskollegiet

ønsker logebrødrene et godt nytt logeår.

Med hilsen 

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Arne Talseth

OM

 Tor Ivar Stamnes

UM

Tlf. 970 06 022

Odd Fellow Loge nr. 114 Tord Folesson

 

 

Møtedag:                                       2. hver onsdag kl 19.00. (oddetalls uker)

Møtested:                                      Halsanveien 2, Levanger

Logens postadresse:                     Postboks 27, 7601 Levanger

Kontingentinnbetaling:                4212.03.94961             

 

Terminliste Høst 2023/Vår 2024 se kalenderfane

 

                                       

                                                                                     Mobil                  E-post

Storrepr              Inge Arntsen                               907 14 497            of114storrepr@oddfellow.no

EksOM                Lasse Sandø                                957 06 974            of114eksom@oddfellow.no

OM                      Arne Talseth                                957 50 889           of114om@oddfellow.no

UM                      Tor Ivar Stamnes                         970 06 022           of114um@oddfellow.no

Sekr.                    Johan Peder Pedersen               974 68 541           of114sekr@oddfellow.no