Logeåret 2022

Overmester og Embedskollegiet

ønsker logebrødrene et godt nytt logeår.

Med hilsen 

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Lasse Sandø

OM

 Arne Talseth 

UM

Tlf. 957 50 889

Odd Fellow Loge nr. 114 Tord Folesson

Terminliste høst 2022/vår 2023

 

Møtedag:                                       2. hver onsdag kl 19.00. (oddetalls uker)

Møtested:                                      Halsanveien 2, Levanger

Logens postadresse:                     Postboks 27, 7601 Levanger

Kontingentinnbetaling:                4212.03.94961

 

VÅR 2023                   

 

HØST 2023                                    

30.08.2023         O Arbm. med Instruksjon.

13.09.2023         O EI.

                                          

                                                                                     Mobil                  E-post

Storrepr              Einar Bjørnaas                               97 78 92 35              of114storrepr@oddfellow.no

EksOM                Tom Koivu                                      91 64 84 94              of114eksom@oddfellow.no

OM                      Lasse Sandø                                   95 70 69 74              of114om@oddfellow.no

UM                      Arne Talseth                                  95 75 08 89              of114um@oddfellow.no

Sekr.                    Hallgeir Solli                                   97 71 77 89              of114sekr@oddfellow.no