Logeåret 2021

Det nye embetskollegiet ønsker brødrene velkommen
til en ny høst og vår..

Broderlig hilsen i VKS

Lasse Sandø
Overmester

 

 

                                                                                

Loge 114 Tord Folesson

 

Møtedag: 2. hver onsdag kl. 19.00

Postadresse: Halsanveien 2, 7601 Levanger

Kontigentinnbetaling: 4212.03.94961

Høst 2021

1/9-21    O EI. Galla

15/9-21   O Arbm. Etisk post      

29/9-21   O 25 års Vet. Ju. Galla ( Asbjørn Olsen )   

13/10-21 O Arbm. Venneaften.   

27/10-21 O 25 års Vet. Ju. Galla ( Øyvind Hovdahl )

29/10-21 O KLBA m □ 111 Olav Tryggvasson Sauhau Arr. □ 111 Olav Tryggvasson ( Merk dag! )

10/11-21   O M □ fellesmøte m/ □ 76 Stiklestad. Arr. □ 114 Tord Folesson.  

24/11-21   O - +

 8/12-21    O 25 års Vet.ju. Galla ( Rolf Rinnan )

10/12-21   Julemøte m følge

 

 

Vår 2022

5/1-22    O + Galla

6/1-22    O Nyttårs □ felles med Reb. □ nr. 58 Gudrun, □ nr. 76 Stiklestad og □ nr. 114 Tord Folesson, Arr. Reb. □ nr. 129 St. Brictiva.

19/1-22  O 25 års Ve. Ju. Galla ( Inge Arntsen ) 

2/2-22    O Arbm. Regnskap, budsjett og rapport nemnder.   

16/2-22   O Arbm. Etisk post.

2/3-22    O Ve. Ju. Galla ( Harry Resve )

16/3-22  O = + fellesmøte m □ 76 Stiklestad. Arr. □ 114 Tord Folesson.

30/3-22  O Arbm. Etisk post.         

27/4-22  O 25 års Ve. Ju. Galla ( Iver Eng, Stein Staberg, Erling Thorhus )

11/5-22  O KLBA m □ 111 Olav Tryggvasson. Arr. □ 114 Tord Folesson

17/5-22    Kaffetreff. Halsanveien 2. Arr. □ Loge 129 St. Brictiva

10/6-22  Sommermøte m/følge Merk dag!

 

Høst 2022

31/8- 22 O Arbm. Etisk post.