LOGENS NAVN: Tord Folesson

Logen har navn etter Olav den Helliges merkesmann (fanebærer) ved slaget på Stiklestad  29.juli 1030 mellom kongshæren og bondehæren.

 Følgende er hentet fra Snorre Sturlason: Olav den Helliges saga:

”Tord Folesson bar kongens merke”.

Så sier Sigvat skald i den arvedråpa som han diktet om kong Olav og hentet omkved fra fortellingen om (Kristi) oppstandelsen:

”Tord, hørte jeg, (slaget trivedes) den gang med Olav hærde den haarde strid, der hjerter tapre mødtes. Høit der Ågmunds broder bar for den modige konge (fuldt den fremdjerve kjemped’) det fagert gyldne merke.”

 Under slaget:

”Flokken frammenfor kongens merke tynedes. Kongen bad da Tord bære merket frem, men kongen selv fulgte merket med den skare mænd, som han havde valgt til at være nær han i striden; de mænd som var i hans følge, var de våbendjerveste og bedst rustede.”

 Kong Olav kjempet djervt og modig, og han hogg til Torgeir av Kviststader så han døde:

”I det øyeblikk skjød Tord merkestangen så haardt ned, at stangen sto; da havde Tord faaet banesaar, og faldt han der under merket”.

Snart etter fikk også kong Olav banesår.

                                                            --------------

Merkesmann er en gammel ledertittel og det krevdes kunnskap og dyktighet for å få denne posisjonen.

Om Tord Folesson vet man ellers lite, men han var gift med  Ålov, datter til Einar Tambarskjelve og Bergliot, datter til Håkon Jarl. Han må derfor selv ha vært ”ættestor”. Det antas at han var født rundt år 1000. (Kilde: Kjell Høyer)

 Kanskje er det likevel Per Sivles dikt i 1901, ”Tord Folesson”, som har gjort han mest berømt og fremhevet hans egenskaper. Herfra hentes følgende kjente strofe:

”….  merket det stend um mannen han stupa”.

 Ut fra det som er beskrevet foran, er symbolikken svært iøynefallende: Hver enkelt av oss Odd Fellows skal også være merkesmenn, som i det stille skal bære frem vårt Odd Fellow-merke; d.v.s. våre høye idealer.

Vårt emblem (tegnet av bror Kåre Nilssen) ble derfor en knelende mann som griper om merkesstangen; på den, en vimpel med kors og de tre kjedeledd.

Ved navnevalget la man også vekt på at alle de tre logene i Levanger/Verdal ville ha navn knyttet til slaget på Stiklestad.

 Navnet ble godkjent av Storlogen 1. juni 1986, og fikk logenr. 114.

  

HISTORIE

Broderforeningen

Det første frøet til en ny loge i Levanger/Verdal ble sådd av initiativtakerne Asbjørn D.K. Eklo og Hans P. Hansen i Loge nr. 76 Stiklestad, da de den 11.mars  1982 sendte et brev til sin egen loge med ønske om å danne en broderforening.

Etter flere møter og behandlinger ble søknad om dannelse av ny broderforening sendt 2. oktober 1985, og 15. oktober samme år godkjente Storlogen søknaden. Moderlogen hadde da rundt 100 medlemmer.

Den formelle innstiftelsen av Levanger- og Verdal Broderforening fant sted 31.oktober 1985 under ledelse av DDSS Kåre Båtten.

Styret fikk følgende sammensetting:

Formann: Asbjørn D.K Eklo                             Nestformann:   Hans P. Hansen

Sekretær: Helge E. Skjærpe                           Kasserer       :   Svein Skaufel

LOGEN

Instituering

Institueringen av Loge nr. 114 Tord Folesson skjedde den 29.november 1986 under ledelse av Stor Sire Einar Brovoll. Det deltok 30 brødre fra egen loge og 40 gjestende brødre fra 2 leire, 10 loger og 1 broderforening.

 Stor Sire overrakte Fribrevet til Chartermedlemmene:

- Asbjørn D.K. Eklo- Hans P. Hansen- Helge E. Skjærpe- Svein Skaufel- Gunnar Kvam.

 Følgende embedsmenn ble innsatt:

Eks OM:  Asbjørn D.K. Eklo     OM:     Hans P. Hansen           UM:         Helge E. Skjerpe

Sekr.:      Kurt Pedersen           Skm.:  Erling Lullau                 Kass.:     Alf Holthe

CM:         Svein Skaufel (utn.)

Innvielse

Den første innvielse ble foretatt 18. mars 1987 da logen ble beriket med 2 nye brødre.

Pr. 01.01.2009 har logen 73 medlemmer fra Inderøy, Verdal, Levanger og Frosta.