Logeåret 2022

Overmester og Embedskollegiet

ønsker logebrødrene et godt nytt logeår.

Med hilsen 

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Lasse Sandø

OM

 Arne Talseth 

UM

Tlf. 957 50 889

 

 

                                                                                

Loge 114 Tord Folesson

 

Møtedag: 2. hver onsdag kl. 19.00

Postadresse: Halsanveien 2, 7601 Levanger

Kontigentinnbetaling: 4212.03.94961

 

 

Vår 2

 

11/5-22  O KLBA m □ 111 Olav Tryggvasson. Arr. □ 114 Tord Folesson

17/5-22    Kaffetreff. Halsanveien 2. Arr. □ Loge 129 St. Brictiva

10/6-22  Sommermøte m/følge Merk dag!

 

Høst 2022

31/8- 22 O Arbm. Etisk post.