Logehuset vårt består av to deler - en gammel del fra 30-tallet og en ny del som ble oppført og bygd sammen med den gamle nå på 2000-tallet.

Første del var ferdig i 1937 og fungerte som Bedehus for Ofstad-grenda og omegn. Innvielsen ble blant anna markert med egen sang som en finner oppslått på vegg inne i logehuset. Eiendomsnavnet er ikke endra siden den gang, så eiendommens bruksnavn i offisielle registre er fremdeles "Betel".

Vikna Rebekkaforening kjøpte eiendommen i 1999 for kr. 24.000,-. Det var en bygning i nokså miserabel forfatning. Det ble så satt igang renovering og etterhvert bygging av en ny bygningsdel. De to sammenbygde delene utgjør nå et totalareal på ca. 280kvm. Byggingen var for en stor del basert på dugnadsinnsats, hvor søstre og brødre fra hele Distrikt 17 gjorde en formidabel innsats.

Fredag 19. oktober 2001 ble huset innviet under ledelse av Stor Sire Harald Thon. Dagen etter, lørdag 20. oktober 2001 ble Rebekkaloge nr. 112 Barbro Hassfiord instituert.

I årene som fulgte ble logehuset drevet av loge Barbro Hassfiord - en oppgave som tidvis var svært krevende økonomisk.

Høsten 2018 ble så huset overdratt vederlagsfritt til den nystarta virksomheten "Odd Fellow Huset Ofstad SA". Denne virksomheten er eid av de to logene, Barbro Hassfiord og Folla, med lik eierandel.

Denne endringen ble gjort med bakgrunn i Odd Fellow Ordenens retningslinjer og sterke anmodninger fra sentralt ordenshold - men også like mye ut fra erfaringer - som en praktisk bedre ordning for logene.