Loge nr. 154 Folla ble instituert lørdag 12. mai 2012. Logens første Overmester var Harry Horseng.

Loge nr. 73 Namsen er vår moderloge, og dannelsen av Folla hadde sitt utspring i Ytre Namdal Broderforening som ble stiftet så tidlig som 24.04.2004. Foreningens første formann var Odd Arne Fosså.

Våre Overmestre:

2012-2013:  Harry Horseng

2013-2015:  Lars Fredrik Mørch

2015-2017:  Svein Egil Bjørknes

2017-2019:  Ivar Anton Svendsen

2019-2021:  Ivar Anton Svendsen

 

Våre Stor-representanter:

2012-2016:   Knut Skilhagen

2016-2020:  Harry Horseng

Logens første embedskollegium sammen med Storsire og hans embedsmenn
Logens første embedskollegium sammen med Storsire og hans embedsmenn