Loge nr. 154 Folla er en ung loge - instituert så seint som i 2012.

Navnet Folla har vi tatt fra det kjente havstykket sør for Rørvik - et havstykke som både på godt og vondt har hatt svært stor betydning for distriktet vårt gjennom generasjoner.

For brødrene i Loge Folla gir navnet således en sterk felles identitet og virker samlende i vårt arbeide.

Grinna fyr er symbolet i vårt segl og emblem. Det symboliserer at vi ser et felles trygt landemerke som Ordenens overordnede mål - og at vi blir ledet på rett kurs i vårt arbeid som Odd Fellows.

Logesangen vår synes vi beskriver symbolikken på en veldig god måte. Du finner link til denne til høyre på denne siden.

Og vil du lese om historikken vår, trykk på linken "Historikk".

Dersom du skulle være interessert i å vite mer om Odd Fellow og kanskje også bli medlem - ta kontakt med et logemedlem dersom du kjenner noen - eller ta kontakt med en de som er oppført som kontaktpersoner på Folla's velkomst-side!