Valgte embedsmenn for perioden 2021-2023.

Leirens valgte embedsmenn:

Storrepr.           Eks HP           Jens Jørgen Jensen                Loge nr. 50 Bergensiana

HP                   Eks OM           Erik Ivar Hjelle                         Loge nr. 50 Bergensiana

YP                   Eks OM           Steinar Berg Hansen               Loge nr.   4 De Syv Fjelde                   

1. HM              Eks OM            Arne Simonsen                        Loge nr. 21  Fraternitas

Sekr.                                        Helge Bontvedt                        Loge nr. 25 Sam. Johnson

Skm.                Eks OM           Stig Håkon Kristoffersen          Loge nr. 21 Fraternitas 

2. HM              Eks OM            Atle Sande Thorstensen          Loge nr. 25 Sam. Johnson