Odd Fellowhuset Bergen - Krabbedalen 66, 5178 Loddefjord

Odd Fellow Huset Stord - Borggt. 69, 5417 Stord