Gartnerløkka Dagsenter fikk kr. 25 000 til å investere i en dyppemaskin for håndlagede lys.

Barn og unge som får oppfølging av barnevernstjenesten i Porsgrunn fikk kr. 25 000 øremerket ferieturer, dekning av egenandeler på ulike leir- og fritidstilbud.

Saturnveien barne- og ungdomssenter fikk kr. 25 000 øremerket turer, innkjøp av leker og utstyr til å lage "CD-bibliotek".

Evangelisenteret i Porsgrunn fikk kr. 25 000 som ble brukt til trivselstiltak for rusmiddelbrukere ved senteret.