Urd, ditt navn skal være

lyset på vår sti.

Lede deg og lære

oss å lenken smi.

 

Alt hos deg vi lærer

som gir livet verd.

Tre små ord vi bærer

med på all vår ferd.

 

I Odd Fellows rekker

er vi nu gått inn.

La den ånd det vekker

fylle våre sinn.