UM Anne-Lise Grønneberg Hafredal  SR Margit Kittilsen  OM Lise Marie Gusfre  Eks OM Sonja Dalene
Skm. Torild Anholt  Sek Turid Sandberg  CM Gitte Teigen Hesmyr  Kap  Unni Stamland Kaasin