Den 21. november 1955 ble Porsgrunn og Skien Rebekkaforening dannet med str. Margit Røst som formann. Året etter fikk byene hver sin forening.

Porsgrunn Rebekkaforening ble startet 5. november 1956, med Henny Dahle som formann. Foreningens medlemmer ble etter hvert opptatt i Ordenen i Rebekkaloge nr. 1 Sct.a Sunniva i Oslo, som er vår moderloge.

Den høytidelige institueringen av Rebekkaloge nr. 16 Urd fant sted 8. september 1957 i Ordenens lokaler i Sverresgate 9. Str. Henny Dahle ble logens første overmester. Hun foretok så installasjon av de utnevnte embedsmenn, herunder CM Sigrid Jacobsen.

Chartermedlemmer i loge nr. 16 Urd er følgende søstre:

Margith Albretsen, Henny Dahle, Brit Granly, Nanna Jacobsen, Margit Røst og Asta Traasby.

Rebekkaforeningen valgte Urd som logenavn. Fra norrøn mytologi kjenner vi til at de tre skjebnegudinnene Urd, Verdande og Skuld sitter ved Urds brønn og spinner guders og menneskers skjebnetråd.

Bror Thorleif Albretsen fra Loge nr. 47 Grenmar tegnet loge Urds emblem. Vi ser her livstreet Yggdrasil med skjebnegudinnen Urd.

Urd ditt navn skal være

lyset på vår sti.

Lede oss og lære

oss å lenken smi.

Slik lyder første vers av Urd-sangen, skrevet av str. Thordis Gundersen. Den vakre Urd-sangen har siden blitt sunget på hvert logemøte i alle disse årene.

Loge nr. 16 Urd har bidratt til Ordenens vekst ved å være moderloge for tre Rebekkaloger; loge nr. 37 Verdande i Sandefjord og loge nr. 42 Skuld i Larvik. Dessuten er loge nr. 16 Urd, sammen med Loge nr. 24 Baugeid Dagsdatter, moderloge for loge nr. 48 Duen på Notodden.

Loge nr 16. Urd har to vennskapsloger, Loge nr.14 Ruth i Aalborg og Rebekkaloge nr.108 Kirsten Flagstad i Hamar. Tettest kontakt har vi med Loge nr. 14. Ruth i Aalborg.  Det er en kontakt som har gitt gjensidig glede! Vi har jevnlig besøkt hverandre, og mange personlige vennskapsbånd er blitt knyttet i løpet av over 40 år.

Den 8. september 2007 feiret Urd sitt 50 års jubileum, en begivenhet som ble markert for logens søstre, gjester og med større gaver i lokalmiljøet i Porsgrunn.

I dag har loge nr. 16 Urd 135 medlemmer. Gjennomsnittsalderen er høy, så for å styrke kontakten med alle medlemmene, ble derfor medlemsavisen

”Urd-posten” startet høsten 2008.

 

Porsgrunn 19.05.09

 

Anne Marie Moen Vollan

               OM