Herold Kenneth John Stenbro                  
Inspektør Jan Atle Ask
Arkivar Kjell Berge Røsland
Indrevakt Petter Reksten
Ytrevakt Kjell Egil Eliassen
Organist Jan Fjelde
Organist 2 Arve Moen
OM H. Ass. Kjell Åge Kuven
OM V. Ass. Øyvind Magne Knappskog
UM H. Ass. Nichlas Østrem Thorstensen
UM V. Ass Tore Søvik
CM H. Ass. Agnar Odland
CM V. Ass. Arild Villanger
Insp. Ass. Bjørn Åge Larsen