EMBEDSKOLLEGIET PR. 29.09.22

Kontakttelefon:

E-post:

Storrepr.

Tom Andreas Monsen

900 23 009

of25storrepr@oddfellow.no

Eks OM

Arne Eide-Olsen

908 82 225

of25eksom@oddfellow.no

OM

Helge Barstrand

907 32 658

of25om@oddfellow.no

UM

Torolv Onarheim

926 16 688

of25um@oddfellow.no

Sekr.

Andreas Gerald S. Jaunsen

402 30198

of25sekr@oddfellow.no

Skm.

Agnar Aadland

474 71 413

of25skm@oddfellow.no

CM

Håkon Rydland

909 64 000

of25cm@oddfellow.no

Kap.

Frode Steffensen Haugen

415 34 111

of25kap@oddfellow.no

Herold

Håkon Rydland

909 64 000

of25her@oddfellow.no

Insp.

Bjørn Åge Larsen

934 54 015

bjaalars@online.no