Sam. Johnson

Logens "SEGL"

Publisert

  Logen har har over årene modifisert sitt Segl, og nå er det også digitalisert og farvelagt.

                  

 

Segl av ukjent opprinnelse.        Segl frem til 2014.           Nytt  digitalisert Segl 2014.