Sam. Johnson

Logens "SEGL"

Publisert

  Logen har har over årene modifisert sitt Segl, og nå er det også digitalisert og farvelagt.

           responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50          responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

 

Segl av ukjent opprinnelse.        Segl frem til 2014.           Nytt  digitalisert Segl 2014.