Inspektør

 

Bjørn Åge Larsen

Herold

 

Håkon Rydland

Arkivar

 

Kjell Berge Røsland

IV

 

Kjell Egil Eliassen

YV

 

Helge Bontvedt

Organist

 

Jan Fjelde

Organist 2

 

Arve Moen

OM Høyre Assistent - OMHA

 

Frode Liseth

OM Venstre Assistent - OMVA

 

Jan Berentsen

UM Høyre Assistent - UMHA

 

Arild Villanger

UM Venstre Assistent - UMVA

 

Tore Søvik

CM Høyre Assistent - CMHA

 

Sven Atle Halvorsen

CM Venstre Assistent - CMVA

 

Nichlas Østrem Thorstensen

Insp. Ass.

 

Jan Atle Ask