§ 10.1 Nevnd for styrkelse og ekspansjon:
Storreprepr. Tom Andreas Monsen        
Fung. Eks OM Atle Sande Thorstensen
Br Christian Jonassen Nilsen
Br. Ragnar Nilsen
Br. Tore Søvik
Br. Kjell Egil Eliassen
Br. Torolv Onarheim
Eks OM  Odd Frode Folkedal (Vara)
   
§ 10.2 Nominasjonsnevnd:
Fung. Eks OM        Atle Sande Thorstensen                  
Eks OM Kenneth John Stenbro
UM Helge Barstrand
Br. Arve Moen
Br. Christian Jonassen-Nilsen
Eks OM Trygve Ole Bordvik (Vara)
Storrepr. Tom Andreas Monsen (Møterett)
   
§ 10.3 Finansnevnd:
Br.            Jan Olav Andersen
Br. Ove R. Methlie
Br. Kjell Brurås
   
§ 10.6 Revisjonsnevnd: 01.01. 2020 – 31.12. 2021
Br.               Knut Vindenes             
Br. Jan Osland
Br. Rolf Botnen