VALGTE NEVNDER:

 

Styrkelse & Ekspansjon §10.1

 

Storrepresentant

 

Tom Andreas Monsen

Fung. Eks OM

 

Arne Eide-Olsen

Br.

 

Christian Jonassen Nilsen

Br.

 

Petter Reksten

Br.

 

Christian Marius Michelsen

Br.

 

Kjell Egil Eliassen

Br.

 

Torolv Onarheim

Vara. Eks OM

 

Atle Sande Thorstensen

 

Nominasjonsnevnd §10.2

 

Fung. Eks OM

 

Arne Eide-Olsen

Eks OM

 

Atle Sande Thorstensen

UM

 

Øyvind Boge Nilsen

Br.

 

Gisle Ståle Jacobsen

Br.

 

Roald Boge Nilsen

Vara. Eks OM

 

Kenneth John Stenbro

 

Finansnevnd §10.3

 

Br.

 

Raymond Stenbro

Br.

 

Ove R. Methlie

Br.

 

Torolv Onarheim

Vara

 

Trond Frode Røberg

 

Nevnd for etterlatte §10.4

 

Br.

 

Kjell Brurås

Br.

 

Ingolf Hauge

Br.

 

Frode Liseth

Br.

 

Jan Atle Ask

Br.

 

Håkon Rydland

 

Revisjonsnevnd §10.6

(Funksjonstid 01.01.22 - 31.12.23)

Br.

 

Kjell Egil Eliassen

Br.

 

Christian Jonassen-Nilsen

Br.

 

Rolf Botnen