Transport av utstyr ned til logesalen.

 Ny vegg bak Eks OM
 Vegg bak Eks OM

 Muren skal pusses flere ganger og så tørke i en del uker før maling utføres.
Her er grovpussen ferdig på veggen bak Kapelan.

 Det blir litt av et arbeide å få logesalen ferdig ryddet til vi skal åpne i august.